Ugadi

వుగాది 21-3-2015

స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన శ్రీమన్మదనామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి తెలుగు సంవత్సరాది 21-3-2015 తేదీ శనివారము అయినది. అదేరోజు ప్రతినెలా జరిపే ప్రత్యేక సుప్రభాతసేవ మూడవ శనివారము అయినది.

కావున ఈరోజు వుదయం 11 గంటలనుండి అలివేలుమంగా పద్మావతి శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి వార్లకు దుర్ఘాదేవికి శ్రీ షిరిడీసాయిబాబాకు శివపార్వతులకు విశేషమైన పూజలు జరుపబడును, తదుపరి పూజారిగారిచే పంచాంగ శ్రవణము జరుపబడును .కావున భక్తులు విచ్చేసి శ్రీ స్వామివార్ల క్రుపకుపాత్రులు కావలెను, భక్తులు ఎవరికితోచిన ప్రసాదములు వారు తీసుకురావలెను

sitarama

శ్రీరామనవమి 28-3-2015

స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన శ్రీమన్మదనామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధ నవమి ది 28-3-2015 శనివారము అయినది శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మన దేవాలయములో సీతారాములకళ్యాణ మహోత్సవము వుదయము 11 గంటలకు ప్రారంభించబడును.కావున భక్తులు ఈ కళ్యాణాన్ని తిలకించి ఆసీతారాముల క్రుపకు పాత్రులు కావలెను .ఎవరైనా దంపతులు ఈ కళ్యాణాన్ని పీఠలపై కూర్చుని చేయించుకోదగినవారు పూజారిగారిని సంప్రదించవలెను.

4

మాసశివరాత్రి 17-4-2015

శుక్రవారము అయినది ప్రతీనెలా మాసశివరాత్రికి పరమశివునికి ప్రత్యేక అభిషేకములు జరుగును, అభిషేకప్రియుడైన మహాశివునికి అభిషేకములు చేయించే భక్తులకు వారి కుటుంభానికి శుభప్రదం శివపార్వతుల క్రుప కలుగును . ప్రతినెలా జరిగే మాసశివరాత్రికి పాల్గొనే భక్తులు వారు స్వయంగా వచ్చి చేయించుకోవచ్చును వుద్యోగరిత్యా సమయం దొరకనివారు వారి గోత్రనామాలిచ్చి పూజారిగారిచే అభిషేకములు చేయించుకోవచ్చును.వివరాలకు పూజారిగారిని సంప్రదించవలెను .01772798512 ఒర్ ంఒబిలె 07597021071 ,

ప్రస్తుత పూజారిగారిపేరు చిట్టా వేణునాగశ్యాం.

1

Our new Temple priest Sri Venu Nagashyamalan garu

Our new priest has now arrived at the temple, his name is Sri Venu Nagashyamalan garu. Telugu School will be starting again running Saturday and Sunday between 4pm and 6pm during term time. If you would like to bring your child to the school, or wish to carry out any poojas or vrathams at temple, please contact the priest on Tel: 01772 798512 or 07597 021071.

If you would like to take our priest outside temple for poojas booking please contact Mr Satti Lakshmana Reddy garu.

Lordvenkateswara

Balagokulam

Balagokulam is a weekly programme where children can learn about the Hindu culture and values in an enjoyable atmosphere. Activities include Yoga, Games, Shlokas, Arts and Crafts. Balagokulam is a non-profit organisation that is run around the world as well as many centres in the UK, including Warrington, Bolton & Liverpool.
While Preston has a strong Hindu presence, we do not have a Balagokulam programme in the City. Balagokulam committee approached the Telugu Community in Preston to see if we were interested in starting and running Preston Balagokulam. We ran a couple of trial / pilot sessions in July and proved successful with lots of support from parents. These sessions are run by volunteers who are interested in passing their valuable knowledge to children. Children from age 5 and above can join these free sessions accompanied by adult during the sessions. To help fund the Balagokulam, Guru Dhakshana is offered once a year during Guru Pournami. The collected monies will fund the activities throughout the year.
We are starting our first session from 10th October 2014 and will run every Friday between 7pm to 8:30pm. It is important that Parents also participate during the session as this is a key part of encouraging the children.
Any further information can be found by visiting http://www.balagokulam.org/faq.php
We have few children and volunteer places available. Any interested parties please contact
Nirmala Padala 07446 220076 from 6:00pm Monday – Friday. All day weekends.

Lordvenkateswara

Proposal for New Community Centre

The County Council of Preston put up a sale of property located on Cromwell Road, Ribbleton, Preston. This property is an old school, which consist of 2.25 acres of land. The land segmented in two portions, the land first portion of land contains a massive building with front big area of land which can corporate for parking, and the second portion is just plain land at the rear of the building. The total estimates for the whole land and building currently bidding over half million pounds. The Councils are in view to prepare the two portions of land and sell the front land with building and second portion of the plain land separately. The deadline for this was on 8th June 2012 but the Councils extended the time for us until 22nd June 2012 to send our Tender. Currently there are lot of people sent their tenders in and council have also set some restriction on the land, i.e. the big trees have preservation order so we cannot cut the big trees but small trees can.

Old Community Centre: As you may all know that we are experiencing the current Community Centre is very small and find it lack of parking facilities. When there are events and people from all over Britain coming to the Centre, it is overcrowded. Taking Health and Safety issues and other factors; the executive committee decided that it would be better to go for this new building site in order to provide more convenient and spacious for all the community.

Current Bid for: The committee sent the tender for £290,000 for the first land with the building although this not guaranteed that will we get it but it’s an optional.  Bearing in mind that this price is only for building and land, once building is obtained there will be additional cost for refurbishment.

Funding for the new site: We propose to sell the old building and may get price value over £100,000, the community have cash value up to £35,000 and we are requesting Venkateswara Temple of Birmingham if they can loan any shortfalls on interest free. Currently some of the executive members are donating money as much as £5,000 and willing to lend £10,000 for interest free. We also appreciate if anyone can lend money on interest free would be great help.

Requesting for donations: We request that any members of the Telugu Community who are willing to donate any money for us to purchase this new building. So we kindly request any one can donate money it would be great helpful. We need as much money as we can in order to refurbish the building also, people can donate money or they can supply new equipments for the new building or they can decorate a room at their cost. We accept donation in any form.

Cost recovering and maintenance: Once this new building is obtained, we are aiming to recover our costs by renting conference rooms for any businesses/communities and charging for weddings and other functions. We are making sure that people use of this building can only consume vegetarians.

We kindly request any person(s) want to donate money please contact V R Padala 07534477563 or any other executive members.

We appreciate your help and support. We are aiming to provide better facilities and service. This is not in any way making profit or benefits.  We thank you all.

Lakshmi Ganapathi

Sri Lakshmi Ganapathi Homam

All devotees who are interested in doing Sri Lakshmi Ganapathi Homam in this month of Bhadrapada can now be done in our temple please contact our Priest on 01772 798512  for more info.

Lordvenkateswara

TCA (Telugu Community Association) Logo design competition by 17/01/2015

Telugu Community Association is looking for a new logo hence we would like to conduct a Logo design competition and the winner will be announced in Sankranthi event. Please email your designs to info@venkateswara.co.uk before 17/01/2015.

Yours Faithfully
TCA Committee

Lordvenkateswara

Attla Thadhi on 10-10-2014 Friday

Attla Thadhi on 10-10-2014 Friday is Attla Thadhi, this is mainly celebrated by newly wedded couples, and especially females do Chandrodaya Uma Gouri Varatam, for further information contact priest.

diwali

Deepavali on 25-10-2014 Saturday

Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara Ashvija Bahula Amavasya on 25-10-2014 Saturday evening at 6.30pm there will be Deepalu lights and Lakshmi Devi pooja with neerajanam and mantra pushpalu will be given and thereafter fireworks. All enthusiastic people can bring their own home made food and fireworks. We eagerly are looking forward for this anticipation.

Lordvenkateswara

Karthika Masam on 24-10-2014 Friday

Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara Karthika Sudha Poudyami on 24-10-2014 Friday. Starting from Friday every evening at 6.15pm Aakaasa Deepaardhana and Shiva Abhishekam will be performed, any interested devotees can attend.

nagachavati

Nagula Chavithi on 27-10-2014 Monday

Swasthi Sri Chandramana Sri Jayanama samvathsara Karthika Sudha Chavithi on 27-10-2014 Monday. On this day there is special pooja performed on god Subrahmanya Swamy. All those devotees interested in attending this occasion please contact priest.

Andhra Bhavan, 28 St Mary’s Street, Preston, Lancashire, PR1 5LN, UK | Tel No. 01772 798512 | Religious Worship No. 77711 | Charity Registration No: 1115907